Logistyka, magazynowanie, spedycja, transport

Nasz Partner dysponuje nowoczesnymi magazynami usytuowanymi w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej w Łysomicach w odległości 8 km od Torunia przy drodze krajowej nr 1. Magazyny mają łączną powierzchnię 33 900 m2. W roku 2017 udostępniliśmy kolejne magazyny w Łodzi (6 500m2) oraz w Bydgoszczy (10 600m2).
Magazyny wyposażone są w regały wysokiego składowania, obsługiwane przez wykwalifikowany personel, wspierany profesjonalnym systemem WMS. Spełniamy wymagania dotyczące przechowywania artykułów spożywczych. Całodobowa ochrona i monitoring pozwala na składowanie towarów wysokiej wartości.

Oferujemy:
• magazynowanie krótko i długoterminowe
• usługi przeładunku towarów
• pakowanie towarów, oraz kompletowanie wysyłek
• etykietowanie oraz znakowanie gotowych produktów

Organizuje transporty zarówno krajowe, jak i o zasięgu międzynarodowym. Dzięki globalnej sieci nasze operacje są zoptymalizowane i koordynowane zgodnie z koncepcją door-to-door. Jeśli chodzi o zasięg globalny specjalizujemy się w połączeniach z Azją, w szczególności z Japonią i Chinami, jak również z Ameryką Północną.
Zasięg terytorialny dla transportu drogowego to przede wszystkim Polska, cała Europa Zachodnia, Bałkany, Skandynawia, a także kraje bałtyckie, oraz Europa Wschodnia.

Oferujemy:
• Usługi w transporcie lądowym, morskim i lotniczym
• Kompleksową obsługę w imporcie i eksporcie
• Transporty ponadnormatywne
• Fachowe doradztwo

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
biuro@deepset.pl
tel. 56 655-81-79
tel. Fax 48 56 623-24-14
W sprawach logistyki, magazynowania i transportu pod adresem:
tel. +48 (0)56 674 86 74
Fax: +48 (0)56 674 86 75
Email: customerdesk@pl.nissin-eu.com