Doradztwo i wsparcie

W ramach doradztwa tłumaczymy niejasności przepisów celnych, odpowiadamy na dręczące pytania, podpowiadamy, jak przebrnąć przez wciąż zmieniające się przepisy i niejasne interpretacje urzędników.
Zakres naszych usług to zarówno doradztwo doraźne jak i stała współpraca, oparta na umowach ryczałtowych.

W szczególności oferujemy:
• pomoc w taryfikacji towarów mającej kluczowe znaczenie przed podjęciem decyzji o zamiarze importu, a tym samym ustalenie wysokości cła,
wyjaśnianie problematyki pochodzenia towarów (EUR.1, EUR-MED, A.TR, Form A, Certificate of Origin, deklaracja dostawcy, deklaracja na fakturze, deklaracja upoważnionego eksportera), wskazywanie możliwości oraz warunków stosowania preferencji, zarówno w imporcie jak i w odpowiednim dokumentowaniu towarów sprzedawanych na eksport w celu uzyskania preferencji przez Państwa kontrahenta,
• przygotowywanie wniosków – EORI, PDR, upoważniony eksporter, odzyskiwanie VAT w eksporcie, procedury gospodarcze, procedury uproszczone, inne przeznaczenia celne,
• przygotowywanie innych wniosków celnych, w zależności od potrzeb Klienta,
• INCOTERMS (International Commercial Terms) – wyjaśnienie reguł określających warunki kupna-sprzedaży w handlu międzynarodowym,
• szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za obrót towarowy z zagranicą (Działów Cła, Księgowości, Zakupów).

Nasza oferta jest skierowana zarówno do firm, które korzystają z usług naszej lub innych agencji celnych, jak i do tych, które samodzielnie dokonują odpraw celnych w swoim przedsiębiorstwie.

Odroczony VAT

Jedną z usług oferowanych przez agencję DEEP-SET jest doradztwo, m.in. w zakreie odroczenia płatności VAT. Możliwość odroczenia płatności VAT wynika z zastosowania art. 33 a ustawy o podatku od towarów i usług.
To bezgotówkowa forma rozliczenia należnego podatku z tytułu importu w formie deklaracji podatkowej VAT-7, VAT-7K, i VAT-7D oznaczająca, iż fizycznie w chwili importu podatek VAT nie jest ani płacony, ani zabezpieczany.

Korzyści stosowania procedury:
• możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT
• rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej
• importer „nie zamraża” środków pieniężnych należnych z tytułu podatków VAT, dzięki czemu może obracać większym kapitałem, zwiększając w ten sposób swój zysk.

Instytucja ta określana jest jako system odroczonego rozliczenia. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że zamiast, tak jak dotychczas, wpłacać podatek należny z tytułu importu do Urzędu Celnego, wykazuje go jako podatek należny i naliczony w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu. Dla firm prowadzących działalność opodatkowaną efekt finansowy z tytułu rozliczenia importu jest tym samym zerowy przy braku jakichkolwiek przepływów pieniężnych.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
biuro@deepset.pl
tel. 56 655-81-79
tel. akcyza 48 56 623-24-14