Intrastat

intrastat

INTRASTAT to europejski system statystyczny służący rejestracji przepływu towarów pomiędzy krajami członkowskimi UE. W praktyce wiąże się on z koniecznością składania konkretnych deklaracji przez przedsiębiorców, którzy dokonują wymiany handlowej z kontrahentami z innych krajów. Jeżeli chodzi o same oświadczenia, mogą one dotyczyć wywozu lub przywozu, a ich celem jest przedstawianie zbiorczego sprawozdania o przeprowadzonych w danym miesiącu czynnościach handlowych.

Progi statystyczne INTRASTAT

Obowiązek przekazywania wspomnianych wyżej deklaracji nie spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach prowadzących wewnątrzwspólnotowe transakcje. Dotyczy on wyłącznie osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących podatnikami VAT, którzy przekroczyli pewne ustalone progi ogłaszane na każdy rok podatkowy przez GUS. W takiej sytuacji przedsiębiorcy muszą zapoznać się z systemem INTRASTAT, a także przekazać stosowane oświadczenia.

Toruń — zaufaj specjalistom z DEEP-SET

W ramach oferowanych przez nas usług proponujemy Państwu kompleksową pomoc w przygotowywaniu oraz składaniu niezbędnych deklaracji we właściwych organach celnych. Zajmujemy się:

  • gromadzeniem danych niezbędnych do przygotowania i wypełnienia informacji statystycznej INTRASTAT w przywozie i wywozie,
  • przygotowaniem deklaracji w oparciu o dokumenty handlowe,
  • sporządzeniem kwartalnej deklaracji podsumowującej VAT,
  • reprezentacją przed wszystkimi Urzędami Celnymi w kraju,
  • przesyłaniem drogą elektroniczną sporządzonych deklaracji INTRASTAT w wymaganym formacie XML do systemu Celina.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o indywidualne oczekiwania Klientów w zakresie zbierania, segregowania i przekazywania dokumentów, gwarantując zachowanie tajemnicy danych. Do współpracy zapraszamy Przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

aeo Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
biuro@deepset.pl
tel. 56 655-81-79
tel. akcyza 48 56 623-24-14