BREXIT

Jeśli prowadzisz działalność i:
 • sprzedajesz produkty/świadczysz usługi podmiotom w Wielkiej Brytanii,
 • jesteś klientem nabywającym towary/korzystającym z usług podmiotów z Wielkiej Brytanii,
 • w procesach wymiany handlowej z klientami z innych państw członkowskich UE wykorzystujesz towary i materiały pochodzenia brytyjskiego korzystając z systemów preferencyjnych,
Sprawdź czy jesteś gotowy na zmiany:
 • Czy znam moje obowiązki wynikające z nowej roli eksportera/importera?
  Z dniem 1 stycznia 2021 roku, podmioty sprzedające towary do Wielkiej Brytanii stają się automatycznie eksporterami. Zakupując towary na terenie Zjednoczonego Królestwa i wprowadzając je do obrotu na terenach państw członkowskich, przedsiębiorstwo staje się importerem.
 • Czy wiem jakim procedurom VAT będą podlegać zawierane przeze mnie transakcje handlowe?
  Wyjście Wielkiej Brytanii z UE wiąże się ze zmianą przepisów dotyczących płatności oraz podatku VAT (zarówno od towarów, jak i usług). Import niektórych towarów (np. wyrobów alkoholowych, tytoniowych, itp.) dodatkowo wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego.
 • Czy znam i rozumiem formalności celne, które będą miały zastosowanie od 1 stycznia w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością?
  Zarówno w przypadku importu, eksportu, jak i przemieszczania towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii koniecznym stanie się składanie zgłoszenia celnego. Dodatkowo wymiana handlowa między przedsiębiorstwami obu stron, podlegać będzie kontrolom pod względem bezpieczeństwa i ochrony.

Skontaktuj się z naszymi agentami celnymi. Przygotuj się na nadchodzące zmiany korzystając z profesjonalnej pomocy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.