Odroczony VAT

Możliwość odroczenia płatności VAT wynika z zastosowania art. 33 a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem taki aspekt jak odroczony VAT powinien stanowić poważne zainteresowanie dla przedsiębiorców.
Odroczony VAT to bezgotówkowa forma rozliczenia należnego podatku z tytułu importu w formie deklaracji podatkowej VAT-7, VAT-7K, i VAT-7D oznaczająca, iż fizycznie w chwili importu podatek VAT nie jest ani płacony, ani zabezpieczany.
Korzyści stosowania procedury:
• możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT
• rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej
• importer „nie zamraża” środków pieniężnych należnych z tytułu podatków VAT, dzięki czemu może obracać większym kapitałem, zwiększając w ten sposób swój zysk.

Instytucja ta określana jest jako system odroczonego rozliczenia. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że zamiast, tak jak dotychczas, wpłacać podatek należny z tytułu importu do Urzędu Celnego, wykazuje go jako podatek należny i naliczony w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu. Dla firm prowadzących działalność opodatkowaną efekt finansowy z tytułu rozliczenia importu jest tym samym zerowy przy braku jakichkolwiek przepływów pieniężnych.


Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
biuro@deepset.pl
tel. 56 655-81-79
tel. akcyza 48 56 623-24-14