OBSŁUGA CELNA

transport samochodowy

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

AGENCJA CELNA DEEP-SET oferuje profesjonalne oraz sprawne usługi z zakresu dokonywania odpraw celnych. Nasi specjaliści dysponują wieloletnim doświadczeniem pozwalającym prowadzić działania w taki sposób, aby Klientom zapewnić jak najkrótszy czas oczekiwania na zwolnienie towaru (zarówno w imporcie, jak i eksporcie). Dokładamy wszelkich starań, aby procedury przebiegały z zachowaniem najwyższych standardów. Przekonaj się, że odprawa celna nie musi wiązać się ze skomplikowaną biurokracją i długim oczekiwaniem. Zapraszamy do współpracy!

Odprawy celne — szkolenie

Doskonale rozumiemy to, jak zmieniają się potrzeby przedsiębiorców z sektora handlu międzynarodowego, jak również mamy świadomość zmieniających się przepisów. Nasz zespół dysponuje wszelkimi potrzebnymi pozwoleniami wydawanymi przez urzędy i izby celno-skarbowe. Posiadamy również certyfikat AEO, który stanowi potwierdzenie wiarygodności DEEP-SET, a oprócz tego prowadzimy profesjonalne szkolenia z odpraw celnych. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów!

USŁUGI CELNE DEEP-SET

• Odprawy celne we wszystkich procedurach: import, eksport, procedury zawieszające i gospodarcze
• Odprawy celne w standardzie i uproszczeniach
• Odroczenie podatku VAT w imporcie – art. 33a. Ustawy VAT
• Zabezpieczenia należności celno-podatkowych w imporcie
• Procedura 4200 – import z kraju trzeciego z bezpośrednią dostawą wewnątrzwspólnotową
• Obsługa celna w portach morskich i lotniczych (Gdynia, Gdańsk, Warszawa
• Doradztwo celne i logistyczne
• Szkolenia celne na terenie firmy Klienta (taryfikacja, wartość celna towarów, pochodzenie, procedury gospodarcze, zmiany w przepisach)

Nasze usługi realizujemy w oparciu o indywidualne oczekiwania klientów w zakresie zbierania, segregowania i przekazywania nam dokumentów. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy danych.

aeo Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
biuro@deepset.pl
tel. 56 655-81-79
tel. akcyza 48 56 623-24-14