Procedura uproszczona

W ramach jednego z podstawowych obszarów działalności – obsługi celnej — Deep-set oferuje swoim klientom usługę odpraw celnych w trybie uproszczeń. Zatem procedura uproszczona jest jedną z naszych specjalności.
Stosowanie procedur uproszczonych jest nie tylko ułatwieniem, lecz staje się wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu zagranicznego. Umożliwia utrzymanie się i rozwój na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, zapewniając importerom i eksporterom wymierne korzyści.

Najważniejsze udogodnienia wynikające ze stosowania uproszczeń to:
• oszczędność czasu,
• redukcja kosztów związanych z dostarczeniem towarów do urzędu celnego i postoju samochodów,
• ograniczona liczba kontroli celnych i rewizji towarów,
• zapewnienie szybkiego dostępu do importowanego towaru (towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności),
• możliwość racjonalnego planowania dostaw i szybszej realizacji zamówień,
• obniżenie kosztów magazynowania,
• zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych,
• możliwość dokonywania zgłoszeń celnych po godzinach pracy urzędu celnego,
• możliwość późniejszej regulacji należności celnych i podatkowych poprzez odroczenie płatności należności celnych,
• możliwość rozliczenia podatku VAT, zgodnie z treścią art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (w deklaracji podatkowej).
Dodatkowo możemy zaoferować Państwu jeszcze dalej idące ułatwienia, polegające na możliwości dokonywania odpraw celnych w Państwa przedsiębiorstwie.
Przedstawione przez nas innowacje dotyczą nie tylko odpraw w imporcie i eksporcie towarów, ale również procedurach gospodarczych.


Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
[email protected]
tel. 56 655-81-79
tel. akcyza 48 56 623-24-14