Procedura 4200

Procedura 4200 pozwala na przywóz towarów spoza Unii Europejskiej na terytorium Polski, wraz z późniejszym dostarczeniem ich do innego kraju członkowskiego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem zwolnienia z zapłaty VAT w momencie odprawy celnej.
Proponujemy Państwu dokonywanie odpraw w procedurze importu z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową.

Korzyści z zastosowania procedury:
• w chwili dopuszczenia towaru do wolnego obrotu przez przedstawiciela podatkowego Klient nie musi odprowadzać podatku VAT z tytułu importu,
• pierwotnie powstałe należności podatkowe rozliczane są w późniejszym terminie, w kraju przeznaczenia towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, co skutkuje usprawnieniem przepływu towarów oraz zwiększa płynnością finansową,
• łatwiejsze procedury dla nabywających towary w przypadku odsprzedaży,
• w przeciwieństwie do procedury przemieszczania towaru do odbiorcy w formie tranzytu, klient kupujący od Państwa, zwolniony jest z obowiązku dokonywania formalności celnych, otrzymuje już oclony towar, którym może natychmiast dysponować,
• brak formalności rejestrowych. Korzystanie z przedstawicielstwa podatkowego w Polsce do celów rozliczania importu i następnego WDT zwalnia podatnika od obowiązków związanych z rejestracją i uzyskaniem polskiego numeru podatkowego NIP.
Procedura 4200 adresowana jest do zagranicznych przedsiębiorstw importujących towary do Unii Europejskiej przez terytorium Polski. Wybór miejsca odprawy celnej może być wybrany ze względu na trasę przejazdu środka transportu.


Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
[email protected]
tel. 56 655-81-79
tel. akcyza 48 56 623-24-14