Zasięg DEEP-SET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄOdprawy uproszczone w art. 33A :
– Port Gdańsk
– Port Gdynia
– Toruń
– Grudziądz
– Golub-Gobrzyń
– Bydgoszcz
– Płońsk
– Małaszewicze – odprawy kolejowe
– Łódź
Magazynowanie :
- Bydgoszcz
- Łódź
- Ostaszewo

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
[email protected]
tel. 56 655-81-79
tel. akcyza 48 56 623-24-14
W sprawach logistyki, magazynowania i transportu pod adresem:
tel. +48 (0)56 674 86 74
Fax: +48 (0)56 674 86 75