Intrastat

INTRASTAT to europejski system rejestracji przepływu towarów między krajami członkowskimi UE. Oznacza on konieczność składania określonych deklaracji statystycznych przez przedsiębiorców dokonujących wymiany towarowej z kontrahentami w innych krajach Unii. Deklaracja ta, odnosząca się do wywozu lub przywozu to zbiorcza, miesięczna informacja o przeprowadzonych w ciągu danego okresu sprawozdawczego operacjach przywozach i wywozach towarów. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku niezłożenia tych deklaracji w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwa narażają się na konsekwencje i sankcje karne.
Informacje o wymianie towarowej pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Wspólnoty są zbierane przez służby celne bezpośrednio od zobowiązanych podmiotów lub ich przedstawicieli.

W ramach usług DEEP-SET proponujemy Państwu pomoc w przygotowywaniu oraz składaniu niezbędnych deklaracji we właściwych organach celnych, obejmującą między innymi: • gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania i wypełnienia informacji statystycznej INTRASTAT w przywozie i wywozie,
• przygotowanie deklaracji w oparciu o dokumenty handlowe,
• sporządzenie kwartalnej deklaracji podsumowującej VAT,
• reprezentację przed wszystkimi Urzędami Celnymi w kraju,
• przesłanie drogą elektroniczną sporządzonej deklaracji INTRASTAT w wymaganym formacie XML do systemu Celina.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o indywidualne oczekiwania klientów w zakresie zbierania, segregowania i przekazywania nam dokumentów. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy danych.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców poszukujących solidnego partnera w celno-logistycznym łańcuchu dostaw.

Prosimy o kontakt w sprawach celnych pod adresem:
biuro@deepset.pl
tel. 56 655-81-79
tel. Fax 48 56 623-24-14