Firma Oferta Certyfikaty Świadectwo AEO Zwolnienie z VAT Handel ze Wschodem

Do pobrania Przydatne linki Galeria Kontakt Wydarzenia

   

AEO dla rzetelnych przedsiębiorców

W dniu 10 listopada 2010 r. w siedzibie Izby Celnej w Toruniu odbyło się spotkanie z okazji uroczystego wręczenia świadectw AEO firmom, które z sukcesem zakończyły postępowanie audytowi i tym samym uzyskały przepustkę do prostszej i wygodniejszej wymiany handlowej z zagranicznymi partnerami.

Świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO wręczył Dyrektor Izby Celnej w Toruniu Pan Wojciech Baranowski.

Podmioty gospodarcze, którym zostały wręczone świadectwa AEO, reprezentowali przedstawiciele firm:
- JABIL Global Services Poland Sp. z o.o.
- DEEP-SET Sp. jawna Katarzyna Białkowska-Danielak, Beata Krzeszewska
- NOMET Sp. z o.o.
- PENTEL Poland Sp. z o.o.
- OLA Sp. z o.o.
- INTRA-SAD Adrian Matuszewski
- DOMAT Sp. z o.o.
- BARTEX Sp. z o.o.
- HENRI-LLOYD POLSKA Sp. z o.o.
- REJS Sp. z o.o.

Dyrektor Izby Celnej w Toruniu serdecznie pogratulował uzyskania świadectw AEO wszystkim przedstawicielom zaproszonych firm. Coraz częstsze ubieganie się przez firmy o uzyskanie tego prestiżowego certyfikatu jest przejawem ich profesjonalizacji i gotowości przejmowania na siebie części odpowiedzialności za prawidłowość obrotu towarowego.

Certyfikat AEO jest gwarancją, że podmiot gospodarczy posiada wysoką wiarygodność w oczach organów celnych. Oznacza, że firma spełnia wymogi określone przepisami prawa celnego, posiada odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi oraz udokumentowaną wypłacalność. Wszystkie te elementy są szczególnie ważne z punktu widzenia zapewnienia tzw. bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO przyznany w Polsce ważny jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zaproszeni menadżerowie, dyrektorzy, właściciele firm w trakcie spotkania zwracali uwagę na wymierne korzyści jakie będą wynikały z posiadania statusu AEO, w tym m.in. na podleganiu mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów, a w przypadkach wytypowania do kontroli – ich realizacje będą się odbywały w sposób priorytetowy. Istotne znaczenie będą miały również ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT, czy też możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu, niż urząd celny.

Jednocześnie przedsiębiorcy wysoko ocenili kompetencje funkcjonariuszy Wydziału Przeznaczeń Celnych i Elementów Kalkulacyjnych Izby Celnej w Toruniu i podziękowali im za współpracę i wsparcie uzyskane na etapie postępowania audytowego.

Polska Służba Celna wydała już 260 świadectw. Jest to bardzo dobry wynik, który plasuje nas w ścisłej europejskiej czołówce, za Niemcami (1200 świadectw), Francją (318 świadectw), Włochami (303 świadectwa), ale przed Szwecją (238 świadectw) i Wielką Brytanią (195 świadectw).
                                                                                                    
Źródło: Izba Celna w Toruniu