Firma Oferta Certyfikaty Świadectwo AEO Zwolnienie z VAT Handel ze Wschodem

Do pobrania Przydatne linki Galeria Kontakt Wydarzenia

   

W zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego oferujemy:

- ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w systemie Intrastat;
- ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w systemie Intrastat;
- sporządzanie deklaracji Intrastat;
- przesyłanie danych do właściwej Izby Celnej oraz ich archiwizacja;
- reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi;
- wnoszenie wniosków i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne;
 

Kompleksowa rejestracja pojazdów:

- deklaracja akcyzowa AKC-U na samochód osobowy;
- wniosek VAT-24;
- rejestracja w Wydziale Komunikacji, Starostwie Powiatowym;

W zakresie obrotu towarowego z krajami pozawspólnotowymi (kraje trzecie) oferujemy:

- dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurze:
  - dopuszczanie do obrotu;
  - wywozu;
  - uszlachetniania czynnego;
  - uszlachetniania biernego;
  - odprawy czasowej;
  - układu celnego;
  - dokonywanie odpraw celnych dla osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia;
  - wypełnianie pozostałych dokumentów (DWC, EUR.1, Świadectwo Pochodzenia, Karnet TIR, CIM, CMR);

Kompleksowe tłumaczenia w szerokim zakresie językowym.