Firma Oferta Certyfikaty Świadectwo AEO Zwolnienie z VAT Handel ze Wschodem

Do pobrania Przydatne linki Galeria Kontakt Wydarzenia

   

Informujemy, iż kilka miesięcy temu firma DEEP-SET w związku z bardzo szczegółowym audytem, któremu podlegają uposażeni przedsiębiorcy uzyskała świadectwo AEO (kliknij aby zobaczyć).
Dzięki temu firma może zapewnić dodatkowe ułatwienia swoim klientom korzystającym z usług agencji celnej.

Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni, wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowne zabezpieczenia systemów informatycznych są na bardzo wysokim poziomie w oczach organów celnych.
Z posiadaniem statusu AEO wiążą się konkretne korzyści, które możemy zaproponować w obsłudze naszym klientom.

W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z następujących ułatwień:
- będzie podlegał mniejszej liczbie kontroli fizycznej towarów i kontroli dokumentów
- w przypadku wytypowania do kontroli będzie ona przeprowadzona w sposób priorytetowy
- uprawnia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli
- możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny

W przypadku złożenia przez przedmiot posiadający AEO wniosku o stosowanie uproszczeń enumeratywnie wymienionych w art. 14b ust.1 Rozporządzenia wykonawczego organy celne nie badają ponownie tych warunków, które już były badane przy przyznawaniu świadectwa AEO.

Ułatwienia w uzyskaniu procedury uproszczonej – powodują, że możemy zaproponować importerom specjalną ofertę, pozwalającą na skorzystanie z ułatwień w rozliczeniu podatku VAT, polegających na rozliczeniu przez podatnika podatku VAT z tytułu importu w deklaracjach podatkowych, bez konieczności jego natychmiastowej zapłaty do Urzędu Celnego.

Importerów zainteresowanych skorzystaniem z oferty ułatwień w rozliczeniu podatku VAT prosimy o kontakt: biuro@deepset.pl, tel. 516-067-016